เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ ราย นายพงศภัค จันทร์พริ้ง บ้านเลขที่ 126 หมู่ 3 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น