เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” และจัดเตรียมสิ่งของอาทิเช่น เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ต่างๆ โดยนำไปใส่ไว้ในตู้ปันสุข ณ  บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีล โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้รับเครื่องอุปโภค
บริโภค ที่จำเป็นพื้นฐานโดยผ่านช่องทางตู้ปันสุขนี้ได้