เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางลดาวัลย์ เหมะกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทน
มอบถุงยังชีพ จำนวน 173 ถุง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 6 อำเภอ  ดังนี้
1. อำเภอพนม จำนวน 45 ถุง
2. อำเภอพระแสง จำนวน 40 ถุง
3. อำเภอบ้านตาขุน จำนวน 34 ถุง
4. อำเภอเวียงสระ จำนวน 30 ถุง
5. อำเภอท่าชนะ จำนวน 19 ถุง
6. อำเภอไชยา จำนวน 5 ถุง
รวมทั้งสิ้น จำนวน 173 ถุง