เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 อ.ศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. คณะ อสม. ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านทาม จำนวน 7 ราย พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย และหน้ากากอนามัย
แบบผ้าของเหล่ากาชาดฯ ให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 7 รายด้วย ในการนี้ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลบ้านทาม จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสนั่น  เกษร อายุ 95 ปี : ฐานะยากจน/ต้อกระจก/โรคไต มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1 ชุด
2.นางหนู  หน่องคำศรี อายุ 98 ปี : ฐานะยากจน/ความดันฐานะยากจน/ต้อกระจก/โรคไต มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด
และชุดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1 ชุด
3. นางสุรินทร์  รอดเร็ว อายุ 85 ปี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด และชุดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1 ชุด  และเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท