เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 หอประชุมอำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 183 ราย
ได้โลหิตจำนวน 151 ราย/ยูนิต คิดเป็น 67,950 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 9 ราย อวัยวะ 8 ราย และร่างกาย 9 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายวิธรัช รามัญ
นายอำเภอประจันตคาม ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอประจันตคามเป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน   100 ชิ้นด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้