เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 อ.บ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ลงพื้นที่มอบชุด
ธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางปลาร้า จำนวน 2 ราย พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย และหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเหล่ากาชาดฯ ให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 2 รายด้วย