เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีผู้ได้รับความเดือนร้อน รวม 180 ครอบครัว  และเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาด และได้มอบให้นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีนำไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย ดังกล่าวแล้ว นั้น วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี