เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางชุลีพร  เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน  1,000 ลิตร ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี