เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือ นางพัด จันที อายุ 85  ปี ณ บ้านเลขที่ 61 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร  อาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว ไม่มีลูกหลานดูแล ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทางบ้านมีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  2,000 บาท ถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค บริโภค) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563