เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับเทศบาล
ตำบลหนองลาด รพ.สต.บ้านดอนยาวใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.30 น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลหนองลาด 4 หมู่บ้าน 11 หลังคาเรือน ดังนี้
   –  บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด จำนวน 1 หลัง
   –  บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด จำนวน 3 หลัง
   – บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด จำนวน 2 หลัง
   –  บ้านขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด จำนวน 5 หลัง
 โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 11 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค และหน้ากากอนามัย จำนวน 11 ชิ้น ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยดังกล่าว ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองลาดเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยต่อไป