เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจิตอาสา 904 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับเรือนจำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี  เป็นผู้รับมอบ ณ  เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อให้นำผ้าดังกล่าวฯ ไปจัดสรรให้แก่
1. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี จำนวน 299 หลา สามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้จำนวน 4,337 ชิ้น
2. เรือนจำไชยา จำนวน 96 หลา สามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้จำนวน 1,188 ชิ้น
3. เรือนจำเกาะสมุย จำนวน 105 หลา สามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้จำนวน 1,249 ชิ้น
ทั้งนี้ โดยให้แต่ละเรือนจำฯ ทำการตัดเย็บและแจกจ่ายให้กับผู้ต้องขังเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)