เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกจุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน 2 นายอำเภอชัยบาดาล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี มูลนิธิพงไล้ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 100 ครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลบัวชุม ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือดังกล่าว