เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง นางพัชนี สมศักดิ์ ภริยา
พร้อมสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต. และอสม.ในอำเภอนาโยงออกเยี่ยมบ้านและมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยแก่ผู้ยากไร้ที่ประสยภัยโควิด-19
ในพื้นที่อำเภอนาโยง