เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมรับมอบ
แอลกอฮอลล์จากกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมอบให้ประชาชนต่อไป