เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจครอบครัวของนางฉวีวรรณ ไขสระ อายุ 43 ปี อาศัยอยู่บ้านเช่าเลขที่ 5/2 ม.2 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังประสบกับความยากลำบาก เนื่องจากหัวหน้าครอบครัว ซึ่งทำงานอยู่ที่เกาะพีพี จ.กระบี่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก ไม่สามารถส่งเงินมาดูแลครอบครัวได้ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด นมสำหรับเด็ก และมอบเงินช่วยเหลือ