เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด นางมินตรา อรทัย ภริยานายอำเภอ
กรรมการเหล่ากาชาดและจิตอาสาสภากาชาดไทย ผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย นายชัยพร จันทร์หอม อายุ 58 ปี ที่บ้านเลขที่ 74/1
ม.2 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท และชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด