เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
และจิตอาสาสภากาชาดไทน ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคุณแม่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายกลั่น นิลวงค์ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66/2 ม.3 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นายทุ่น คงสิน อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 ม.6 ต.ทุ่งค่าน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
3. น.ส.จุฑามาศ พรหมมี อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 ม.4 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
4. นางสงวน นวลอึ่ง อยู่บ้านเลขที่ 62/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5. นางสงวน แก้วมรกต อยู่บ้านเลขที่ 26/2 ม.5 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
6. นายมานพ เสียมไหม อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ นายมานพ เสียมไหม
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมผงสำหรับเด็ก และมอบเงินช่วยเหลือ