เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอวังวิเศษ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและขนม แก่บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลวังวิเศษ สถานีตำรวจภูธรวังวิเศษ และสถานีตำรวจภูธรเขาวิเศษ