เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอห้วยยอด เทศบาลนครตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคุณแม่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่เทศบาลเมืองตรัง อำเภอห้วยยอด จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางแก่น บุญนาค อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100/3 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นางสาวไหมทอง สายทองแท้ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.12 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3. นางเฝือ ระเบียบดี อายุ 99 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/1 ม.1 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
4. นายสมควร พรมมาตุ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 156/1 ถ.ชุมชน ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5. นางปฏิญญา พลสมสาย อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ม.5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมผงสำหรับเด็ก และมอบเงินช่วยเหลือ