เลือกหน้า

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายจิตอาสากาชาดอำเภอรัษฎา จัดถุงยังชีพ และนำไปมอบให้กับผู้กักตัว 14 วัน
ที่มีฐานะลำบาก