เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาโยง อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว ดังนี้
1. สถานีตำรวจภูธรนาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง
2. สถานีตำรวจภูธรหนองเอื้อง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3. สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
4. สถานีตำรวจภูธรย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
5. สถานีตำรวจภูธรบ้านในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
6. โรงพยาบาลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง