เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ  การจัดครัวพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2563  โดยจัดแจกข้าวพระราชทานฯ ปรุงสุกใหม่ จำนวน 1,200 กล่องต่อวัน และได้มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 100 ถุง/ครัวเรือน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร