เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และองการบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคุณแม่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
อำเภอเมืองตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. น.ส.ทองนพเก้า บรรดาศักดิ์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ม.2 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
2. น.ส.อาทิตย์ ทองใบ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/1 ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 
3. น.ส.รัตนา เรืองรมย์ อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ม.2 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 
4. น.ส.จุฑามาศ นิลเส็น อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/5 ม.3 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมผงสำหรับเด็ก