เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และอบต.กันตังใต้ ออกเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจผู้ยากไร้ และผู้พิการในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1. น.ส. ปรางกมล จิตราวุธ อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ม.11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 
2. นางยินดี บุญแก้ว อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และนมผงสำหรับเด็ก