เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ผู้นำท้องถิ่นสาธารณสุขอำเภอเมือง
และจิตอาสาสภากาชาดไทย เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอนาโยงจังหวัดตรัง จำนวน 5 คน ดังนี้ 
1. น.ส.สุภาพร ต้องชู อยู่บ้านเช่าเลขที่ 121 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
2. นายจำนงค์ แสงคำ อยู่บ้านเช่าเลขที่ 178/1 ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 
3. นางสมบูรณ์ ถกแง่น อยู่บ้านเลขที่ 35 ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 
4. นายสถิต ลิ่มเส้ง อยู่บ้านเลขที่ 45 ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง 
5. นายสมพร ขุนปาน อยู่บ้านเลขที่ 134 ม.3 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ