เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ถวายจตุปัจจัยให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จำนวน 11 วัด ดังนี้
1. วัดแว่นฟ้าธรรมาวาส ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
2. วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
3. สำนักสงฆ์เกาะจาก ต.บ่อนำ้ร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง.
4. สำนักสงฆ์เคี่ยมงาม ต.บ่อนำ้ร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง.
5. วัดคีรีกาญจนาราม ต.บ่อนำ้ร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
6. วัดคูหาวิลัย ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
7. สำนักสงฆ์บ้านไร่ออก ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
8. วัดห้วยต่อ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
9. วัดกมลศรี ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
10. สำนักสงฆ์บ้านพรุเตย ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
11. ที่พักสงฆ์ควนหินส้ม ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังถวายข้าวสาร วัดละ 20 กิโลกรัม ไข่ไก่ วัดละ 2 แผง ปลากระป๋อง วัดละ 10 กระป๋อง น้ำมันพืช วัดละ 2 ขวด น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร วัดละ 2 แพ็ค และหน้ากากทางเลือก รวม 300 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล รวม 300 ขวด