เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอปะเหลียน จิตอาสาสภากาชาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขนม.รพ.สต. ลงพื้นที่ให้ความช่วนเหลือราษฎรประสบวาตภัยในเขตอำเภอปะเหลียน จำนวน 3 ราย
1.นายวิรัตน์ ชูศรีอ่อน เลขที่ 69 ม.3 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน มอบชุดธารน้ำใจ 1 ชุด
2.นายวิชัย ภูวดลรังสรรค์ เลขที่ 93/3 ม.3 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน มอบเงิน 2,000 บาทและชุดธารน้ำใจ 1 ชุด
3.นายชาญชัย ล่องฉ้วน เลขที่ 22 ม.2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน มอบชุดธารน้ำใจ 1 ชุด