เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดตรัง 6 อำเภอ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
หรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตนเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 505 ชุด ดังนี้
1. อำเภอย่านตาขาว 100 ชุด
2. อำเภอวังวิเศษ 100 ชุด
3. อำเภอห้วยยอด 100 ชุด
4.อำเภอสิเกา 63 ชุด
5.อำเภอกันตัง 62 ชุด
6. อำเภอรัษฎา 80 ชุด