เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ถวายหน้ากากอนามัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์
1. วัดย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง 5 ชิ้น
2.วัดแว่นฟ้าธรรมวาส ต.บางเป้า อ.กันตัง 5 ชิ้น
และมอบให้แม่ชี 2 ชิ้น และได้แจกที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกันตัง ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน จำนวน 40 ชิ้น