เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 เมษายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ถวายหน้ากากอนามัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์
1. วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ต.กันตัง อ.กันตัง 3 ชิ้น
2. วัดควนทองสีห์ ต.กันตัง อ.กันตัง 8 ชิ้น
3. วัดคลองลุ ต.คลองลุ อ.กันตัง 4ชิ้น
4. วัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง 7ชิ้น
5. วัดควนธานี ต.ควนธานี อ.กันตัง 4 ชิ้น และได้แจกให้กับลูกเรือประมง 30ชิ้น แจกร้านอาหารและชาวบ้าน 10 ชิ้น