เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายจิตอาสาสภากาขาดไทย อำเภอย่านตาขาว โดยพงศ์พัฒน์ พันธุศักดิ์ นางอำนวย พลแสง นางอำนวย เอียดมิ่ง นางกนกวรรณ รักจันทร์ นางประทิน ณะสงค์ น.ส.สุธามณี จิตรแหง นางวิมล ปานชนะ ลงเยี่ยมผู้ป้วยติดเตียง และผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว
1. นางเอียด วิชัยดิษฐ์ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระบือ ตรวจเยี่ยม เป็นผู้ติดเตียง ต้องการ แพมเฟิส นมไวตามิ้ล งาดำ ที่นอนปิ๊กนิก ผ้าห่ม
2. นางป้อม ฤทธิ์เดช บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระบือ เป็นผู้ป่วยเตียงต้องการ อาหารเสริม แพมเฟิส ทิชชูเปียก
3. นายมูด ฤทธิ์เดช บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระบือ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องการ ทิชชูเปียก แพมเฟิส
4. สุภัทรา วิวัฒน์ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระบือ พิการไม่เข้าข่ายเนื่องจากมีฐานะ ป่วยพิการ
5. นายเที่ยง พานิชพรหม บ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระบือ ผู้ป่วยที่ยากไร้ มีญาติดูแลไม่ทุกวันเวลาไปทำงานต้องให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียว ห้องก็ไม่ช่องอากาศ ทึบ อากาศร้อน ต้องการพัดลม นมรสจืด แพมเฟิส
– นางรื่น เอียดเหล็น บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งค่าย ผู้ป่วยรายเก่าต้องการแพมเฟิส เบอร์ m