เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ นายอำเภอชานุมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชานุมาน สาธารณสุขอำเภอชานุมาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
ออกเยี่ยม นางสาวบุญมี  ใจแสน อายุ 30 ปี  ผู้ยากไร้ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 7 แปลง 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป