เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบแอลกอฮอล์จาก บริษัทไทเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ลิตร  ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และประชาชน
ในจังหวัดอำนาจเจริญ