เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กศน.จ.ตรัง ถ.พัทลุง อ.เมือง จ.ตรัง  โดยมีจิตอาสาพระราชทาน คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  จิตอาสาสภากาชาดไทย  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยร่วมโครงการ