เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า  พร้อมด้วยนางพัณพ์ลิฎา  แก้วรัตน์
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ