เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตาสาสภากาชาดไทย
และสาธารณสุขอำเภอรัษฎา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 2 คน ดังนี้
1.นายเสรีย์  วีระสุข อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159 ม.15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
2.นางเช้า  ใสกล้วย อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 ม.4 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด นมกล่อง เงินช่วยเหลือ คนละ 2000 บาท