เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 100 ชุด แจกจ่ายประชาชนชาวปัตตานี ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อธุรกรรมทางการเงินและผู้ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ณ บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมคิด วราภรณ์ ผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี ร่วมรับมอบนอกจากนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72 % แบบสเปรย์พร้อมใช้งานให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนชาวปัตตานี