เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
จากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ ๗๒ % และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย
ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด
ให้แก่ประชาชนซึ่งมารอรับเครื่องบริโภคจาก “ตู้ปันสุข” ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จำนวนกว่า 100 คน
ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ ๑ เมตร พร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้มารับเครื่องบริโภคทุกคนและให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย