เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 9-13 มีนาคม 2563นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ

ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ร่วมจัดโครงการฯเพื่อให้บริการรักษาผ่าตัดโรคตา ให้กับพระสงฆ์ แม่ชี ผู้นำศาสนาทุกศาสนาและประชาชน
ในจังหวัดตรัง  ณ วัดพระงาม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง สรุปยอดผู้รับบริการ 231 ราย ในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563
– ได้รับการผ่าตัดต้อเนื้อ  35  ราย
– ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก 72 ราย
– ได้รับการผ่าตัดอื่นๆ 1 ราย
– ได้รับแว่นตาผู้สูงอายุ  57 ราย
– ได้รับแว่นตาสีชา 72 ราย