เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางเอื้อจิตรเจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  จิตอาสาสภากาชาดไทย
อำเภอกันตัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.กันตัง จ.ตรัง  มีผู้บริจาคทั้งหมด 215 ราย ได้โลหิต
159 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 63,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย ในการนี้ คุณสายใจ รักราวี
สมาชิกเหล่ากาชาด บริจาคขนมชอคโก บอล 84 กล่อง สำหรับผู้บริจาคโลหิต