เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกันจัดเตรียม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72 % ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยบรรจุขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ใช้สำหรับฉีดพ่น
ทำความสะอาดมือ ทำความสะอาดพื้นผิว ลดการสะสมของแบคทีเรีย และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)