เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมกับ ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 33 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย บริจาคดวงตา 1 ราย 
พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุน
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้กับผู้บริจาคโลหิต