เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ  สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันบรรจุ
หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทย  ใส่ซองไปรษณีย์เพื่อส่งให้ อสม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี