เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมมอบหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า จำนวน 200 ชิ้น ให้กับ ดร.ปรเมษฐ์ จินา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) พร้อมบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะนำไปเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์
เสริมสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยรูปเเบบ Flash Mob ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
ในจังหวัดต่อเนื่องติดต่อกันมา 25 วันแล้ว แต่ยังคงต้องปฏิบัติตนป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนฉัน อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ กันต่อไป
ไม่สามารถวางใจได้ และยังคงไม่ปลอดภัยจากโรคนี้