เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางบีเบาะ แคเมาะ อายุ 86 ปี  ณ บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี
อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีอาการตาบอดจากโรคต้อหิน ประมาณ 45 ปี สามารถช่วยเหลือตนเองได้แต่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ซึ่งปัจจุบันมีบุตรสาวเป็นผู้ดูแล
โดยมี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ, นพ.ถนัด อาวารุลหัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ในการนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน
1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และขอความร่วมมือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านติดตามให้ความดูแลด้านสุขภาพด้านอื่นๆด้วย เช่น โรคความดันและโรค
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเยี่ยมบ้านความถี่ 3 วันใน 1 สัปดาห์ และได้ฝากข้อห่วงใยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ
ด้านการมองเห็น