เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายต่วนอำเซ๊าะ ต่วนลอโซ๊ะ คนไข้ติดเตียง อายุ 58 ปี ณ บ้านเลขที่ 120/3
หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และอัมพฤกษ์ มีอาการกล้ามเนื้อแขน ขาข้างซ้ายอ่อนแรงและหดเกร็ง ยกแขนได้ไม่เต็ม
ช่วงการเคลื่อนไหว โดยมี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ, นพ.ถนัด อาวารุลหัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ในการนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงิน
ช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อการสนับสนุนงบประมาณ และกำลังสมาชิก อส.
ซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ชำรุด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำ, โรงพยาบาลกะพ้อ ได้ความอนุเคราะห์
สนับสนุนรถเข็นผู้ป่วย และมีการออกเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลและสอน/สาธิตวิธีการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติ