เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม ดร.สัมพันธ์ กลิ่นนาค สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนัน
และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการสร้างบ้านในโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ของอำเภอคีรีรัฐนิคม  จำนวน 2 หลัง  ดังนี้
1. นางประจิม ศรีสุจริต บ้านเลขที่ 59   หมู่ที่ 6   ตำบลท่ากระดาน   อำเภอคีรีรัฐนิคม
2. นางเหี้ยง จารึกเรียม บ้านเลขที่ 66   หมู่ที่ 2   ตำบลบ้านยาง   อำเภอคีรีรัฐนิคม