เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ จิตอาสาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปเยี่ยมครอบครัวนางลิขิต พ่วงพอง  บ้านเลขที่ 57/3
หมู่ที่ 4 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนางลิขิตฯ เป็นบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้กักกันตัวเองครบ 14 วัน
ตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งยังไม่ได้ทำการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถ
เลี้ยงชีพได้ ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์
และเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้นด้วย