เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563 นางชุลีพร  เตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมผู้ประสบความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค ไข่ไก่ เจลแอลกอฮอล์และหน้ากาก
อนามัย จำนวน 
11 ครอบครัวๆละ ชุด ณ ร้านลาบยโส อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี