เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมที่ปรึกษา
เหล่ากาชาด รองนายกเหล่ากาชาด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,160 ถุง/ครัวเรือน เพื่อบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจในเบื้องต้น ณ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาค